اخیراً فعالیت شرکت‌های اعتباری ارائه دهنده سوابق تسهیلات و تعهدات بانکی مشتریان در شبکه بانکی راه‌اندازی شده است. بر این اساس کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در شبکه بانکی، تسهیلات و تعهداتی داشته و یا دارای سابقه چک برگشتی هستند می‌توانند از این سامانه استعلام بگیرند. به عبارت دیگر، اشخاص می‌توانند با مراجعه به این شرکت‌های اعتباری، امتیاز تعهدات خود در زمینه چک و پرداخت اقساط تسهیلات را مشاهده نمایند.

اشخاص حقیقی و حقوقی باید برای دریافت رتبه اعتباری و امتیاز خود از نظر پایبندی به تعهدات، کارمزدی را به این شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت کنند. کارمزد این شرکت ها معمولا بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان و مالیات بر ارزش افزوده نیز به این مبلغ اضافه می‌شود.

به تازگی بانک سامان با رونمایی از سامانه تسهیلات، تعهدات و امتیاز رتبه‌بندی مشتریان، کمترین کارمزد را در شبکه بانکی در این خصوص دریافت می‌کند. سامانه میزانتو برای مشتریانی که برای نخستین بار از این سامانه استفاده می کنند، کارمزدی معادل ۵ هزار تومان بدون پیامک و ۵۷۰۰ تومان با پیامک در نظر گرفته است.

نکته جالب توجه در خصوص سامانه میزانتو بانک سامان، امکان ارسال پیامک اعتبارسنجی و رتبه‌بندی به اشخاص و شماره تلفن‌های مختلف می‌باشد. مشتریان درخواست‌کننده رتبه‌اعتباری می‌توانند جهت استفاده از این سامانه به لینک https://mizanto.com/login مراجعه کنند.