هدایت بایرام‌زاده با اعلام خبر تشکیل اولین کمیته صلاحیت و رتبه بندی شرکت‌های خدماتی ارس گفت: در این کمیته که با حضور نماینده شرکت‌های خدماتی برگزار شد، درخواست صلاحیت شرکت‌های خدماتی و نیز شرایط صدور صلاحیت و رتبه بندی تشریح و بررسی گردید.

بایرام‌زاده در خصوص شرایط صدور صلاحیت و رتبه بندی افزود: شرکت‌های خدماتی مشمول این دستورالعمل موظف به ارائه مفاصاحساب مالیاتی، مفاصاحساب بیمه از سازمان تامین اجتماعی به اداره کار می‌باشند و همچنین پیمانکاران عمرانی و فنی باید گواهی‌نامه ایمنی و سلامت را نیز کسب نمایند. وی در ادامه افزود: شرکت‌ها می بایست از فرم قرارداد کار منطبق با طرح طبقه‌بندی مشاغل درباره کارگران خود استفاده نمایند و حداکثر تا یک ماه از تاریخ عقد قرارداد یک نسخه از آن را به اداره کار منطقه آزاد ارس ارسال نمایند.

رییس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد ارس افزود: صلاحیت صادر شده از سوی این کمیته برای شرکت یک سال می‌باشد که ضروری است پیمانکاران سه ماه قبل از انقضای صلاحیت به اداره کار مراجعه و با تکمیل فرم و مدارک، جهت تمدید آن اقدام نمایند‌.

بایرام‌زاده در خصوص شرایط رد صلاحیت شرکت‌های خدماتی تصریح کرد: در صورت اعلام نارضایتی دستگاه اجرایی یا شرکت دولتی، عدم شرکت در دوره‌های آموزشی، رعایت نکردن حداقل‌های قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادها و نظام‌های پرداختی، جعل اسناد مربوط به تایید صلاحیت و اخذ هرگونه چک، سفته یا استعفا نامه بدون تاریخ از کارگر در زمان قرارداد، صلاحیت شرکت‌ها از یک تا سه سال لغو می‌گردد و اگر برای دو دوره رد شود، صلاحیت شرکت برای همیشه لغو می‌گردد.

شایان ذکر است، اعضای کمیته تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی محدوده ارس شامل رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد ارس به عنوان رییس کمیته، کارشناس مسئول بازرسی کار، نماینده حراست سازمان و نماینده شرکت های مورد نظر می‌باشد.