به گفته رییس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران، هر سال تقریبا به میزان 700 الی 800 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعطا می‌شود. میزان تسهیلات تخصیص یافته در سالهای گذشته به بخش صنعت و معدن افزون بر ۳۰ % میزان کل تسهیلات است.

فریال مستوفی با اشاره به مشکلات پدید آمده برای تولید‌کنندگان و صنعتگران در سال‌های گذشته نظیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان و به بیراهه رفتن کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی، گفت: نیاز است که مزیت و میزان نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری روی صنایع مشخص شود.

یکی از روش‌های شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، روش «میک‌مک» است که در گذشته توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. در آن مطالعه، بخش‌های پیوندی، مستقل، خودمختار و وابسته شناسایی شده‌اند که قابل استناد برای سیاستگذار است.

رییس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران درباره رشد بازار سرمایه گفت: جهش تولید، بدون تامین مالی رخ نخواهد داد و آنچه در بازار سرمایه حاکم شده، نوعی جابه‌جایی سرمایه است.