طی خبری که از روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شد بانک‌ها در 6 ماهه اول سال جاری تسهیلاتی معادل 6967.2 هزار میلیارد ریال به بخش‌های اقتصادی پرداخت کردند که نسبت به شش ماه اول سال گذشته حدود 3145.8 هزار میلیارد ریال فزونی داشته است. این درحالی که بانک‌ها در قالب سرمایه در گردش تسهیلاتی به مبلغ 4226 هزار میلیارد ریال ه ارزش 60.7 درصد از کل تسهیلات را به بخش خصوصی اعطا نمودند. که نسبت به سال قبل در همین دوره افزایشی2114.3 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.

طبق جدول بالا مشاهده می‌شود که در شش ماه اول سال 99 بانک‌ها تسهیلاتی معادل 1613.4 هزار میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن در قالب سرمایه در گردش پرداخت نمودند که این امر بیانگر این است که از کل منابع تخصیص داده شده به سرمایه در گردش حدود 38.2 درصد به بخش صنعت و معدن تعلق گرفته است.

با توجه به آماری که از جدول تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی برداشت می‌شود به بخش صنعت و معدن در مجموع 2128.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می‌شود که تامین سرمایه در گردش به ارزش 75.8 بیشترین سهم را در این تسهیلات دارا است که این موضوع نمایانگر اهمیت این بخش اقتصاد و اولویت تامین منابع برای آن، توسط بانک‌ها می‌باشد.

بنابراین کنترل تورم در جهت تداوم این مسیر امری ضروری است به همین منظور به کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه و افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی در تامین مالی طرح‌های اقتصادی، بسیار قابل توجه می‌باشد.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی