طبق گزارش روابط عمومی بانک سینا و آمار منتشره از سوی اداره کل ریالی و نشر بانک مرکزی، چک‌های بانک سینا در فروردین‌ماه سال 1398 همانند 12 ماه سال گذشته، در یک فرآیند صحیح بررسی و نتیجه آن به ذی‌نفعان اعلام شده است و با 1.36 درصد چک عودتی دارای پائین‌ترین درصد عودت چک در شبکه بانکی بوده است.

لازم به ذکر است چک عودتی به چکی اطلاق می‌شود که در هنگام ارائه بانک برای وصول به دلایلی قابل برداشت نمی‌باشد و از جنبه‌هایی با چک برگشتی متفاوت است. طبق این گزارش برگشت چک در موارد متعددی مانند کسری بودجه و مغایرت امضاء بوسیله بانک انجام شده و عودت چک در قبال واریز وجه، تعویض چک و سایر موارد می‌باشد که معمولاً بوسیله خود فرد انجام می‌شود.