در جدیدترین تحلیلی که درباره بازار مالی اسلامی‌ از سوی موسسه مارکت ریسرچ نست و با عنوان “بازار مالی اسلامی‌در جهان” منتشر شده است، بانک مسکن در بین ۱۰ موسسه برتر فعال در بانکداری اسلامی‌ دیده می‌شود. به غیر از بانک مسکن، بانک‌های ملی ایران، ملت و صادرات نیز در جمع فعالان اصلی بازار مالی اسلامی‌ و در کنار دیگر بازیگران بزرگ حوزه فعالیت‌های مالی اسلامی ‌وجود دارند.دیگر موسسه‌های فعالی که در کنار بانک‌های ایرانی در این لیست حضور دارند عبارتند از بانک تجارت ملی عربستان، بانک اسلامی ‌قطر، بانک عالینما عربستان، بانک اسلامی‌دبی، خانه اعتبارات کویت و مای‌بانک مالزی.

موضوع اصلی این گزارش بررسی حجم فعالیت‌ها، روند اقدامات جاری و توسعه بازار مالی بوده و مباحثی از قبیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری، سیاست دولت‌ها، دینامیک‌های بازار، زنجیره تأمین و شرایط رقابتی در بازار مالی اسلامی نیز ‌مورد پژوهش قرار گرفته است. همچنین لازم به ذکر است نوآوری‌های فناورانه و پیشرفت در این زمینه که به ترویج بهتر بانکداری اسلامی ‌در جوامع می‌انجامد نیز از دیگر بخش‌های موثر در این مطالعات بوده است. بانکداری اسلامی، صنعت بیمه اسلامی، اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مواردی بوده که در بررسی فعالیت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.