موسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ اخیراً و در جدیدترین گزارش خود به بررسی شرایط اقتصادی کشور کانادا پرداخته است. در گزارش این موسسه رتبه اعتباری کانادا کاهش یافته و یک رتبه تنزل پیدا کرده است.

 

پیش‌بینی موسسه فیچ

با مطالعه گزارش موسسه فیچ، می‌توان کاهش رتبه کانادا را به دلیل تنزل شدید سطح تولیدات از یک سو و از سوی دیگر، افزایش مخارج دولتی به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی متعدد دانست. افزایش مخارج دولتی سیاستی است که در راستای کاهش پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است و این کشور را در ماه‌های گذشته با رشد منفی مواجه نموده است.

پیش‌بینی می‌شود اگر دولت ر حال حاضر تصمیم به افزایش مخارج داشته باشد، در صورتی که پس از گذر از کرونا بخواهد سطح تولیدات خود را به قبل برساند، مسلماً متحمل بدهی خواهد شد. بحران بدهی منجر می‌گردد تا زمان زیادی به طول بیانجامد کانادا از رشد اقتصادی منفی به سطح قابل قبول برسد.

اخبار دیگری از سایر گزارشات موسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ وجود دارد که بر روی سایت قابل مشاهده می‌باشد.

 

پیش‌بینی موسسه استاندارد اند پورز

موسسه رتبه‌بندی اعتباری استاندارد اند پورز برخلاف موسسه فیچ، اخیراً رتبه کانادا را کاهش نداده است و طبق پیش‌بینی‌های این موسسه کانادا در سال‌های آتی اقتصاد باثباتی خواهد داشت و با بحران مواجه نخواهد شد.

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.