مشارکت مدنی :

مشارکت مدنی، یکی از عقود بانکداری اسلامی است که از درهم آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع با هدف بهره‌وری طبق قرارداد تنظیم می‌گردد. از تسهیلات مشارکت مدنی برای توسعه، تکمیل و نوسازی فعالیت‌های تولیدی (صنعتي، معدني، کشاورزی و مسکن)، بازرگانی (صادرات و واردات) و خدماتی استفاده می‌شود. به نوعی می‌توان گفت قرارداد مشارکت مدنی در تمامی بخش‌های اقتصادی کارآمد است.

قرارداد مشارکت مدنی با بانک یکی از رایج‌ترین انواع این قرارداد است. لذا در این قرارداد موضوعاتی از جمله موضوع مشارکت، سرمایه موردنیاز برای مشارکت، مدت مشارکت، نسبت سود بانک و متقاضی، قیمت فروش و نحوه آن و وثائقی به منظور حسن انجام کار مهم و لازم به شفاف‌سازی است. بانک بخشی از سرمایه در گردش خود را در جهت گسترش فعالیت‌های اقتصادی در قالب قرارداد ارائه می‌دهد. همچنین بانک در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی مجاز به اعطای تسهیلات در این قالب می‌باشد.

انواع قرارداد مشارکت مدنی:

قرارداد مشارکت مدنی در مواردی از جمله: تولید و فروش محصول، صادرات کالا، بازرگانی داخلی، موارداولیه و ابزار کار، واردات کالا به قصد فروش، خدمات و احداث مسکن انفرادی و انبوه‌سازی کارایی دارد. قرارداد مشارکت مدنی با بانک، مشارکت مدنی خصوصی و مشارکت در ساخت از جمله مهمترین انواع قرارداد مشارکت مدنی است.

شرایط و ضوابط مشارکت مدنی :

1- در این قرارداد حدکثر مبلغ سرمایه‌گذاری توسط بانک 80 درصد می‌باشد و مابقی آن توسط مشتری تأمین می‌شود.

2- مشتری باید دارای صلاحیت فنی، حسن شهرت، میانگین مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات درخواستی، اهلیت و سابقه کار باشد.

3- بانک باید مدت قرارداد را تعیین کرده و در سند قرارداد ثبت نماید.

4- بانک با توجه به قوانین جاری نرخ سود را مشخص می‌کند.

5- در صورت بررسی و تأیید کارشناس، اعطای تسهیلات صورت می‌گیرد.

6- درصورتی که مشتری خواستار تغییر در ضوابط قرارداد باشد بانک این تغییرات را بررسی و سپس اعمال می‌نماید.

7- مشارکت مدنی، زمانی که طرفین سهم‌الشرکه خود را به صورت نقد یا غیرنقد در حسابی خاص واریز کنند تحقق می‌یابد.

8- وثایق مورد قبول بانک در قرارداد مشارکت مدنی، ضامن یا ضامنین، ملک و سفته می‌باشد. زمانی که وثیقه ضامن یا ضامنین باشد باید مدارک آنان به بانک ارائه شود. در صورتی که مشتری ملک را به عنوان وثیقه ارائه دهد باید به میزان سهم بانک و سود حاصله از شراکت در رهن بانک باشد. در غیر این صورت اگر سفته را به عنوان وثیقه در نظر گیرد باید به اندازه کل مبلغ قرارداد سفته ارائه شود.

9- برخلاف قرارداد مضاربه که سرمایه نقدی آن توسط بانک تأمین می‌شود، در این قرارداد سرمایه نقدی و غیرنقدی با مشارکت هر دو طرف تأمین می‌گردد.

10- مشارکت مدنی منابع مالی را در بخش‌های تولیدی، خدماتی، مسکن و بازرگانی تأمین می‌کند.

11- نحوه تسویه در قرارداد مشارکت مدنی باید شفاف باشد.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی