قرض‌الحسنه:

قرض‌الحسنه عقدی است که یکی از طرفین بخش مشخصی از اموال خود را به طرف دیگر قرض داده که قرض‌گیرنده متعهد میشود تا عین مال یا قیمت آن را برگرداند. این عقد یکی از مهمترین عقود در بانکداری اسلامی است که بانک (قرض‌دهنده) طبق قوانین و ضوابط مبلغ معینی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی (قرض‌گیرنده) به قرض واگذار می‌کند.

سقف تسهیلات قرض‌الحسنه که سالانه به متقاضیان ارائه می‌شود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هرساله تعیین می‌شود. کل تسهیلاتی که در این قرارداد هر ساله بانک‌ها اعطا می‌کنند برابر با کل سپرده‌های پس‌اندازی قرض‌الحسنه آن بانک است. لازم به یادآوری که در این عقد از بهره خبری نیست.

 

کاربرد تسهیلات قرض‌الحسنه:

1- شرکت‌های خدماتی، تعاونی و تولیدی به غیر از شرکت‌های بازرگانی و معدنی، که فعالیت آنها تامین وسایل و ابزار کار و سایر امکانات ضروری در جهت ایجاد کار برای اعضا است. و این درحالی که اعضا شرایط فراهم کردن این امکانات را ندارند.

2- افرادی که اقدام به اموری در واحدهای دامپروری و کشاورزی کرده و همچنین افرادی که در واحدهای تولیدی به منظور افزایش تولید فعالیت می‌کنند. درمواردی از جمله: را‌ه‌اندازی واحدها وکارگاه‌های تولید راکد، رفع نشدن مشکلات و نیازهای کارگاه‌ها با تسهیلات دیگر، جلوگیری از توقف فعالیت واحدها و کارگران آن، بروز عوامل نامساعد طبیعی مانند زلزله،گرما، سیل، آفات طبیعی، یخبندان و سایر موارد که سبب ضرر و زیان می‌شوند و توسعه وگسترش واحدهای تولیدی و کارگاه‌های کوچک‌، این تسهیلات اعطا ‌می‌شود.

3- در مواردی از جمله تهیه جهیزیه، هزینه‌های ازدواج، تعمیرات مسکن، کمک به ایجاد مسکن در روستاها، درمان بیماری و کمک هزینه تحصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

ضوابط عقد قرض‌الحسنه:

1- داشتن اهلیت ، صلاحیت فنی ، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی.

2- متقاضی که درخواست تسهیلات قرض‌الحسنه را دارد باید حتما در محدوده شعبه باشد.

3- کمک هزینه تحصیلی

4- در سیستم بانکی متقاضی نباید بدهی داشته باشد.

5- کارمز قرض‌الحسنه 4% می‌باشد که هرساله درصورت ادامه تسهیلات، در اول سال دریافت می‌شود.

6- مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه حداکثر 3 ساله و به صورت ماهانه است.

7- سقف تسهیلات اعطایی برای جهیزیه و ازدواج حداکثر 6 میلیون ریال برای هریک از زوجین و سایر موارد حداکثر 2 میلیون ریال است.

8- جریمه 12% درصورت تاخیر در وصول