بانک مسکن یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های تخصصی کشور است که در زمینه ارائه تسهیلات به منظور تأمین مسکن موردنیاز هم‌وطنان فعالیت می‌نماید. این بانک با ارائه انواع تسهیلات که در میزان سقف مبلغ تعیین شده و سایر شرایط موردنیاز متقاضیان متنوع هستند، در راستای هدف خود که همان رفع یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین احتیاجات اقشار مختلف جامعه است، تلاش می‌نماید. در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با معرفی انواع تسهیلات ساخت بانک مسکن و ذکر جزئیات هر کدام از طرح‌های تسهیلاتی از جمله شرایط و مقررات، نحوه دریافت تسهیلات، چالش‌های هر طرح و …، گامی هر چند کوچک در راستای اطلاع‌رسانی و کمک به متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک مسکن برداشته شود.

 

تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم

تسهیلات ساخت از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تأمین می‌گردد و سقف آن براساس شهرهای مختلف، متفاوت می‌باشد. بیشترین میزان تسهیلات به شهروندان تهرانی اختصاص داده می‌شود. در ادامه به جزئیات این طرح پرداخته می‌شود:

شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

متقاضیان باید 18 سال تمام داشته باشند و از درآمد کافی و شغل مستقل برخوردار باشند.

افراد متقاضی نباید پیش از این از هیچ یک از تسهیلات دولتی به منظور خرید، احداث و یا انتقال سهم‌الشرکه استفاده کرده باشند. اگر افراد متأهل نیز اقدام به دریافت این نوع تسهیلات نمایند، سوابق همسر ایشان نیز مبنی بر برخوردار نبودن از تسهیلات دولتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این طرح، سقف تسهیلات ساخت براساس شهر محل زندگی فرد متقاضی تعیین می‌گردد. سقف تسهیلات برای شهروندان تهرانی 80 میلیون تومان، برای ساکنین مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ با بیش از دویست هزار نفر جمعیت 60 میلیون تومان و برای ساکنین سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان می‌باشد.

نرخ سود تسهیلات ساخت نیز براساس اینکه فرد متقاضی احداث مسکن در بافت فرسوده هست و یا خیر و همچنین این که وام اولی است یا خیر، تعیین می‌گردد. نرخ سود تسهیلات برای متقاضیان خارج از بافت فرسوده و وام اولی 8 درصد، برای متقاضیان احداث در داخل بافت فرسوده ولی غیر وام اولی نیز 8 درصد و برای متقاضیان احداث در داخل بافت فرسوده شهری و وام اولی 6 درصد می‌باشد.

ملک موردنظر باید کاملاً شش دانگ بوده و در بازداشت، رهن و یا وثیقه نباشد.

در این طرح، حداکثر مدت زمان بازپرداخت نیز 12 سال درنظر گرفته شده است. روش بازپرداخت نیز به صورت‌های ساده و پلکانی امکان‌پذیر است.

– لزوم سپرده‌گذاری: این نوع تسهیلات نیاز به سپرده‌گذاری به مدت مشخص دارد. اگر متقاضی تقاضای دریافت 80 میلیون تومان تسهیلات را داشته باشد، باید حداقل به میزان 13.5 میلیون تومان در حساب خود موجودی داشته باشد. اگر تسهیلات موردنظر 60 میلیون تومانی باشد، حداقل موجودی حساب 10 میلیون تومان است و چنان چه تسهیلات 40 میلیون تومانی مدنظر باشد، باید مبلغ 6.7 میلیون تومان در حساب فرد متقاضی به عنوان سپرده وجود داشته باشد. در صورتی که متقاضی فقط و فقط به اندازه حداقل موجودی موردنیاز در حساب خود سپرده‌گذاری نماید، سه سال طول خواهد کشید تا وی بتواند سقف تسهیلات موردنظر خود را دریافت کند. به ازای هر 6 ماه سپرده‌گذاری به اندازه 1 برابر متوسط موجودی، به فرد تسهیلات داده می‌شود.

 

تسهیلات از محل اوراق ممتاز

این تسهیلات به صورت انفرادی بوده و از محل صندوق اوراق ممتاز به متقاضیان اعطا می‌گردد. سقف تسهیلات برای شهرهای مختلف، متفاوت درنظر گرفته شده است که در ادامه به جزئیات این طرح پرداخته خواهد شد.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

در این طرح برای افراد متقاضی محدودیت چندانی همچون خانه اولی بودن خود و همسرشان وجود ندارد.

در این طرح، سقف تسهیلات براساس شهر محل زندگی فرد متقاضی تعیین می‌گردد. سقف تسهیلات برای شهروندان تهرانی 100 میلیون تومان، برای ساکنین مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ با بیش از دویست هزار نفر جمعیت 80 میلیون تومان و برای ساکنین سایر مناطق شهری 60 میلیون تومان می‌باشد.

نرخ سود تسهیلات نیز براساس اینکه فرد متقاضی احداث مسکن در بافت فرسوده هست و یا خیر، تعیین می‌گردد. نرخ سود تسهیلات برای متقاضیان خارج از بافت فرسوده شهری 17.5درصد و برای متقاضیان احداث در داخل بافت فرسوده 16 درصد می‌باشد.

یکی از شروط اساسی برای برخورداری از این طرح، عدم وجود هیچ‌گونه سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی است.

یکی دیگر از شروط اساسی این طرح، دارا بودن کد بورسی معتبر می‌باشد.

ملک موردنظر باید کاملاً شش دانگ بوده و در بازداشت، رهن و یا وثیقه نباشد. سند ملک حتماً بایستی ثبتی و یا دارای قرارداد رسمی واگذاری زمین شهری در محدوده خدمات شهری باشد. یکی دیگر از الزامات مسکن، نوع کاربری آن است که حتماً باید مسکونی باشد.

در این طرح، حداکثر مدت زمان بازپرداخت بستگی به نوع مشارکت انفرادی و یا سایر انواع مشارکت دارد. در صورتی که تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه از محل اوراق ممتاز باشد و طول دوره مشارکت انفرادی از 12 ماه و طول دوره مشارکت مجتمع و شرکت های تعاونی مسکن از 18 ماه بیشتر نشود، حداکثر مدت زمان بازپرداخت بدون احتساب دوران مشارکت 12 سال می باشد. در صورتی که طول دوره مشارکت انفرادی از 12 ماه و طول دوره مشارکت مجتمع و شرکت های تعاونی مسکن از 18 ماه بیشتر شود، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک با احتساب مدت مازاد بر 12 ماه یا 18 ماه (به صورت ماه شمار)، حداکثر 12 سال می‌باشد.

به منظور برخورداری از این نوع تسهیلات، ثبت نام در سامانه سجام به آدرس الکترونیکی http://www.sejam.ir و دریافت کد بورسی الزامی است.

 

تسهیلات از محل صندوق پس انداز ساخت مسکن

در این طرح، پرداخت تسهیلات با سپرده ساخت به صورت انفرادی و به کسانی که قصد ساخت مسکن جهت احداث یک واحد مسکونی (ویلائی) یا یک واحد از مجتمع مسکونی که واحد مذکور متعلق به دارنده حساب باشد، صورت می‌پذیرد.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

سقف تسهیلات 30 میلیون تومان می‌باشد.

در این طرح برای افراد متقاضی محدودیت چندانی همچون خانه اولی بودن خود و همسرشان وجود ندارد.

نرخ سود تسهیلات با توجه به قرارداد فروش اقساطی و یا قرارداد مشارکتی متفاوت می‌باشد. نرخ سود تسهیلات دوران مشارکت 17 درصد و نرخ سود تسهیلات دوران فروش اقساطی 11 درصد درنظر گرفته شده است.

حداکثر مدت زمان بازپرداخت 12 سال بوده و بازپرداخت به روش‌های ساده، پلکانی سالانه و دوره‌ای امکان‌پذیر خواهد بود.

ملک موردنظر باید کاملاً شش دانگ بوده و در بازداشت، رهن و یا وثیقه نباشد. سند ملک حتماً بایستی ثبتی و یا دارای قرارداد رسمی واگذاری زمین شهری در محدوده خدمات شهری باشد. یکی دیگر از الزامات مسکن، نوع کاربری آن است که حتماً باید مسکونی باشد.

برای برخورداری از تسهیلات این طرح، متقاضیان بایستی سپرده‌گذاری انجام دهند. متقاضیان باید حداقل به مدت دو دوره 6 ماهه یعنی یک سال، به ازای هر 6 ماه حداقل 4.3 میلیون تومان موجودی در حساب خود داشته باشند. در صورت رعایت حداقل موجودی در هر دوره، مشتریان بانک مسکن می‌توانند پس از هفت دوره 6 ماهه یعنی به عبارتی پس از 3.5 سال، برای دریافت تسهیلات درخواست ارائه نمایند.

خوش‌حساب بودن متقاضی و عملکرد خوب وی در بازپرداخت سایر وام‌های قبلی و همچنین نداشتن هیچ‌گونه چک برگشتی یکی از شروط اصلی برخورداری از تسهیلات است.

در طرح حاضر، افراد قادر خواهند بود تا امتیاز حساب صندوق پس‌انداز خود را به بستگان نزدیک خود انتقال دهند و مانعی وجود نخواهد داشت.

 

تسهیلات مشارکت مدنی از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان

حساب پس‌انداز مسکن جوانان نوعی حساب کوتاه‌مدت است که فرد می‌تواند در صورت رعایت شرایط سرمایه‌گذاری، در بلندمدت از تسهیلات و مزایای بانک مسکن استفاده نماید.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

به منظور افتتاح حساب، متقاضیان باید 18 سال تمام داشته باشند و یا حکم رشد از دادگاه ارائه نمایند. برای کودکان و اطفال نیز ولی و یا قیم قانونی آنان می‌تواند افتتاح حساب نماید.

این نوع حساب نیاز به سپرده‌گذاری دارد. حداقل مدت سپرده‌گذاری 5 سال و حداکثر مدت نیز 15 سال می‌باشد. دارندگان حساب می‌توانند وجوه سپرده خود را به صورت ماهانه، سالانه و حتی یکجا به حساب واریز نمایند.

حداکثر مبلغ تسهیلات عدد ثابت و تعیین شده‌ای نیست بلکه براساس شهر محل سکونت و افتتاح حساب، مدت زمان سپرده‌گذاری، جمع مبالغ واریز شده و همچنین شهر موردنظر جهت دریافت تسهیلات و … تعیین می‌گردد.

نرخ سود تسهیلات براساس نوع قرارداد مشارکت و یا اقساطی متفاوت می‌باشد. در قراردادهای مشارکتی، نرخ سود 17 درصد و در قراردادهای فروش اقساطی نرخ سود تعیین شده 9 درصد می‌باشد. همچنین بازپرداخت اقساط به روش ساده و پلکانی امکان‌پذیر است. در بازپرداخت به روش ساده، حداکثر مدت زمان بازپرداخت 20 سال بوده و در بازپرداخت به روش پلکانی، حداکثر مدت زمان بازپرداخت 12 سال می‌باشد.

 

تسهیلات مشارکت مدنی از محل اعتبار بدون سپرده

هر فرد حقیقی که دارای یکی از حساب‌های مسکن جوانان، قرض‌الحسنه جاری، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن، صندوق پس‌انداز مسکن و یا حتی اوراق ممتاز باشد می‌تواند در قالب مشارکت مدنی از بانک مسکن تسهیلات دریافت نماید.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند سرمایه‌های خود را در قالب مشارکت مدنی و به مدت معلوم در اختیار بانک قرار دهند و از سود سرمایه‌گذاری طبق قرارداد منتفع گردند. در انتهای مدت قرارداد شخص حقیقی یا حقوقی موردنظر باید سهم‌الشرکه بانک را خریداری کند.

ملک موردنظر باید دارای سند رسمی مالکیت یا صورت جلسه تفکیکی باشد. در صورت موقوفه بودن نیز ارائه اجاره‌نامه الزامی است.

به منظور عقد قرارداد مشارکت تمامی هزینه‌های طرح باید از پیش تعیین شده باشد و مورد پذیرش بانک قرار بگیرد.

تعیین سقف تسهیلات متغیر است و براساس عوامل مختلفی همچون تعداد طبقات ساختمان، متراژ زیربنا، امتیاز حساب متقاضی و همچنین میزان هزینه برآورد شده، تعیین می‌گردد.

متقاضی تسهیلات باید هزینه‌های پیش از انجام کار همچون کارمزد ارزیابی ملک، هزینه حق ثبت و حق‌التحریر قرارداد مشارکت مدنی را بپردازد.

نرخ سود تسهیلات موردنظر نیز تابع نرخ سود عقود مشارکتی تعیین شده از سوی بانک مرکزی در زمان استفاده از تسهیلات است.

 

تسهیلات احداث مسکن روستایی

بانک مسکن تسهیلاتی را با هدف نوسازی و بهسازی مکان‌های مسکونی روستایی در نظر گرفته است که در ادامه به صورت اجمالی به معرفی آن پرداخته خواهد شد. تسهیلات احداث مسکن روستایی نیز در قالب‌های عقد قرارداد مشارکت مدنی و یا فروش اقساطی با بانک، به متقاضیان اعطا خواهد شد.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

سقف تسهیلات موردنظر به ازای هر واحد مسکونی 50 میلیون تومان می‌باشد. مدت زمان قرارداد برای این نوع تسهیلات، برای 20 واحد مسکونی حداکثر تا 18 ماه و برای بیش از 20 واحد مسکونی، حداکثر 24 ماه تعیین شده است.

مدت زمان بازپرداخت نیز در صورت عقد مشارکت مدنی 3 سال و در صورت فروش اقساطی 12 سال در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است مجموع مدت تسهیلات اعم از دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی نباید از15 سال تجاوز نماید.

نرخ سود کل تسهیلات مسکن روستایی 5 درصد است.

در این طرح امکان اعطای تسهیلات جعاله نیز از طریق اوراق ممتاز، با سپرده و یا بدون سپرده تا سقف 10 میلیون تومان وجود دارد.

در فروش اقساطی، هر خانواده فقط یک‌بار حق استفاده از این تسهیلات را دارا می‌باشد.

 

تسهیلات مسکن مهر

طرح تسهیلات مهر از جمله طرح‌هایی است که دولت بیش از یک دهه است با شرایط ویژه در اختیار عموم قرار داده است. در ادامه به توضیحات بیشتری در این خصوص پرداخته خواهد شد.

* شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

سقف این تسهیلات به صورت غیرصنعتی، نیمه صنعتی و صنعتی به ترتیب معادل 20، 22 و 25 میلیون تومان تعیین شده است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، فقط در شهر پردیس برای ساخت مساکن نیمه‌تمام و فروش اقساطی نشده 50 میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌گردد و برای سایر شهرها نیز 45 میلیون تومان است.

نحوه درخواست این نوع تسهیلات بر مبنای ثبت نام وزارت راه و شهرسازی و براساس ارائه معرفی‌نامه از نهادهای مختلف و ذی‌ربط می‌باشد.

نرخ سود این تسهیلات برای طرح مشارکت مدنی 12 و 11 درصد و برای طرح فروش اقساطی نیز 12 درصد می‌باشد.

حداکثر مدت قرارداد در مشارکت مدنی و فروش اقساطی، در مجموع 20 سال می‌باشد.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی