مجمع جهانی اقتصاد سالانه در گزارشی به رتبه‌بندی کشورهای مختلف جهان در زمینه رقابت پذیری اقتصادی می‌پردازد؛ در گزارش سال جاری این نهاد بین‌المللی، سنگاپور در رتبه اول جهان قرار گرفته است و رتبه آخر در این رتبه‌بندی مربوط به کشورچاد بوده و افغانستان در این رتبه‌بندی جایگاهی ندارد.

  گزارش موردنظر با عنوان 2019 The Global Competitiveness Report از مجموع گزارشات مجمع جهانی اقتصاد در لینک زیر قابل مشاهده است: رتبه‌بندی رقابت‌پذیری اقتصاد 2019