بانک سپه در قالب طرح‌های مختلف به مشتریان خود اقدام به اعطای تسهیلات می‌نماید که در ادامه به‌طور مفصل به هرکدام پرداخته می‌شود.

1- میانگین حساب: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 2‌ماهه و معرفی 3‌ضامن معتبر تسهیلات 17 و 18 درصد تا سقف 40 میلیون تومان بصورت بازپرداخت 24 ماهه دریافت کنند.

2- قلب سفید (پرستاران): در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 2ماهه و معرفی 2ضامن معتبر تسهیلات 18 درصد تا سقف 20میلیون تومان بصورت بازپرداخت 12 الی 36 ماهه دریافت کنند.

3- تدبیر: در این طرح متقاضیان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 2ماهه و معرفی 3ضامن معتبر تسهیلات 14درصد تا سقف 50میلیون تومان بصورت بازپرداخت 48ماهه دریافت کنند.

4- باران: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 2ماهه و معرفی 3ضامن معتبر تسهیلات 18درصد تا سقف 50میلیون تومان بصورت بازپرداخت 36ماهه دریافت کنند.

5- بهین کارت: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 1ماهه و معرفی 2ضامن معتبر تسهیلات 18درصد تا سقف 30میلیون تومان بصورت بازپرداخت 36ماهه دریافت کنند.

6- عقود مبادله ای (مرابحه، قرض‌الحسنه، فروش‌اقساطی، مضاربه، جعاله، سلف، مشارکت‌مدنی، اجاره به شرط تملیک، اعتبار در حساب جاری، خرید‌دین): در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 1ماهه و معرفی ضامن یک شخص حقیقی با توان مالی مورد تایید بانک، اسناد حقوقی، اسناد ملکی تسهیلات 4درصد تا سقف مشخص بر اساس قرارداد، کارکرد حساب و رفتار اعتباری بصورت بازپرداختی که طبق قرارداد بانک منعقد می‌شود، دریافت کنند.

7- جاری پایه‌های فروش: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 3 ماهه و معرفی و ارائه ضمانت‌های مورد‌ نظر و تأیید بانک تسهیلاتی 5برابر میانگین حساب خود با بهره و بازپرداخت ترجیهی شعبه مورد‌نظر دریافت کنند.

8- قرض الحسنه: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 2ماهه و معرفی 2ضامن معتبر تسهیلات 4درصد تا سقف 20میلیون تومان بصورت بازپرداخت 36ماهه دریافت کنند.

سامانه مرآت بزرگترین مرکز ارائه دهنده خدمات اعتبارسنجی در کشور، به همراه اخبار و مقالات جدید و مهم ایران و جهان در حوزه اعتبارسنجی

طرح‌های تسهیلاتی بانک مسکن (بخش پایانی)
بخوانید